Tingstadstunneln

Brandkyddsmålat stål

Tingstadstunneln är en 455 meter lång sänktunnel under Göta älv som förbinder Hisingen med Göteborgs fastland. Inom ramen för detta projekt har LM Stålteknik levererat cirka 600 ton brandkyddsmålat stål för att öka livslängden på tunneln. Då renoveringen varit noga planerad ställde detta höga krav på samordning och logistik.