Om oss

Bred kompetens och styrka

LM Stålteknik startades 2008 och återfinns idag i Lödöse norr om Göteborg. Vi är ett produktionsbolag inriktat på bygg och anläggning, processindustri samt broar och marina projekt, med utgångspunkt från vår grundverksamhet stomsmide. Vår styrka ligger i det lilla företagets flexibilitet med resurser för stora projekt.

Bland våra 20-talet medarbetare finns en internationell svetsingenjör och många flerspråkiga arbetsledare vilket gör att vi kan jobba med yrkesgrupper från olika länder utan risk för missförstånd. Vi har en språklig och kunskapsmässig bredd som är värdefull särskilt vid stora entreprenader. När det behövs kan vi även ta in pålitliga underleverantörer som vi har goda erfarenheter av att arbeta med.

Egen projektering och konstruktion

Vi utför allt från svetsning och byggsmide till maskinbearbetning, reparationssmide och legoarbeten. Dessutom ritar, projekterar och konstruerar vi själva med hjälp av programvaran Tekla Structures. Vi är också kvalificerade att ta oss an arbeten på skyddsobjekt, och har bland annat arbetat på Ringhals och i Telias ledningstunnlar.

KAPACITET FÖR TUNGA LYFT OCH SKRYMMANDE BYGGEN

I vår 1300 kvm stora hall tillverkar och monterar vi stålkonstruktioner i storlekar som inte många klarar av. Där kan vi utföra tunga lyft upptill 25,2 ton, bygga strukturer med maxlängd om 32-meter till 6-meters höjd, sågning av 600 balk och utföra valsning av plåtar med maxbredd om 2500mm i 16mm:s tjocklek.

Tack vare detta har vi fått förtroendet att jobba med bland annat Hisingsbron och Västlänken i Göteborg. Andra stora projekt är ST1:s PTU anläggning i Göteborg vilket påbörjades under 2021. Med stark vilja, god service och personliga relationer arbetar vi mot vår vision att bli en ledande aktör inom industriell ombyggnation och den föredragna prefableverantören mot process, anläggning och underhållsindustrin.

Hur kan vi hjälpa er?

Vi har haft äran att bli anlitade till stora projekt som Tingstadstunneln, Hisingsbron och Västlänken i Göteborg. Hör av dig till oss så berättar vi mer om hur vi kan vara behjälpliga med Ert nästa projekt!