Kapacitetsökning Tryckkärl

Omarbetning av tryckkärl

Befintliga tryckkärls kapacitet ökades genom en omarbetning av manteln. All svets provades till 100% via UT och tryckprovning utfördes.