FRÅN IDÉ TILL FÄRDIG StålKONSTRUKTION

Vi är LM Stålteknik AB. Ett produktionsbolag som i huvudsak är inriktat på tillverkning och montage av stålkonstruktioner.

PROJEKT

Tingstadstunneln

LM Stålteknik levererat cirka 600 ton brandkyddsmålat stål för att öka livslängden på tunneln

Nya Hisingsbron

Nytt fläktrum till Nya Hisingsbron

Göteborgs Central

Tillverkning och montage på Nils-Ericsson Terminalen

TILLVERKNING BORR-RIGG

Nytillverkning av Borr-rigg till anläggningsfirma, samtliga montagearbeten på maskin utfördes på vår verkstad i Lödöse

INTERNTRAPPA GEELY

Tillverkning och montage av frihängande trappa på Geelys nya anläggning på Lindholmen Göteborg

Kungälvs Resecentrum

Hisschakt Kungälvs Resecentrum

Hur kan vi hjälpa er?

Vi har haft äran att bli anlitade till stora projekt som Tingstadstunneln, Hisingsbron och Västlänken i Göteborg. Hör av dig till oss så berättar vi mer om hur vi kan vara behjälpliga med Ert nästa projekt!

Nöjda kunder

Vi vill att du ska vara trygg och nöjd. Därför är vi noga med att fråga våra kunder vad som är viktigt för dem. Att de kommer tillbaka ser vi som ett kvitto på att vi har lyckats.

Uppdragen vi utför kan spänna över många olika områden. Vi gör allt ifrån legoarbeten och servicejobb till maskinbearbetning och stålkonstruktioner för båda marina och landbaserade projekt.

kompetens & styrka

LM Stålteknik startades 2008 och återfinns idag i Lödöse norr om Göteborg. Vi är ett produktionsbolag inriktat på bygg och anläggning, processindustri samt broar och marina projekt, med utgångspunkt från vår grundverksamhet stomsmide. Vår styrka ligger i det lilla företagets flexibilitet med resurser för stora projekt.

Bland våra 20-talet medarbetare finns en internationell svetsingenjör och många flerspråkiga arbetsledare vilket gör att vi kan jobba med yrkesgrupper från olika länder utan risk för missförstånd. Vi har en språklig och kunskapsmässig bredd som är värdefull särskilt vid stora entreprenader. När det behövs kan vi även ta in pålitliga underleverantörer som vi har goda erfarenheter av att arbeta med.

SENASTE NYTT

Hör av dig till oss