Vinchbalk Tjörnbron

Vinchbalk till Tjörnbron

Tillverkning och provmontage av vinchbalk innan leverans till Tjörnbron för installation inför kabelbytesprojekt.