Inspektionsplattform BRO

Inspektionsplattform åt BRO

Konstruktion & tillverkning samt montage av inspektionsplattform i galvat utförande till bro i Göteborg.