Projekt

TIngstadstunneln

600 ton brandkyddsmålat stål

Kungälvs Resecentrum

Hisschakt Kungälvs Resecentrum

Kungälvs Resecentrum

Hisschakt Kungälvs Resecentrum

Kungälvs Resecentrum

Hisschakt Kungälvs Resecentrum

Göteborgs Central

Tillverkning och montage på Nils-Ericsson Terminalen

INTERNTRAPPA GEELY

Tillverkning och montage av frihängande trappa på Geelys nya anläggning på Lindholmen Göteborg

Nya Hisingsbron

Nytt fläktrum till Nya Hisingsbron

VINCHBALK TJÖRNBRON

Tillverkning och provmontage av vinchbalk innan leverans till Tjörnbron för installation inför kabelbytesprojekt.

KAPACITETSÖKNING TRYCKKÄRL

Befintliga tryckkärls kapacitet ökades genom en omarbetning av manteln

STÅLKONSTRUKTIONER ÅT HA BYGG

Gryab är ett projekt där LM Stålteknik tillverkar och monterar bl.a. trappor, traversbalkar och bjälklag

INSPEKTIONSPLATTFORM

Inspektionsplattform i galvat utförande till bro i Göteborg

SPECIALTRAPPOR KREMATORIET

B2 stycken specialtrappor med förhöjda vagnstycken

TILLVERKNING BORR-RIGG

Nytillverkning av Borr-rigg till anläggningsfirma, samtliga montagearbeten på maskin utfördes på vår verkstad i Lödöse

PÅKÖRNINGSSKYDD

Tillverkning och montage av påkörningskydd i galvat utförande till färjeläget vid Lilla Varholmen.

ICA MAXI KALLEBÄCK

Utbyggnation av ICA Maxi i Kallebäck. Entreprenaden omfattade ny entré samt tillbyggnad av nytt återvinningsrum.