Interntrappa GEELY

Frihängade trappa åt Geely

Tillverkning och montage av frihängande trappa på Geelys nya anläggning på Lindholmen Göteborg. Anpassning mot bef. konstruktion krävdes samt stor logistisk planering pga stor platsbrist.