Valsade balkar

Valsade balkar i Alelyckan

Tillverkning och montage av valsade balkar till tak på Kretslopp & Vatten i Alelyckan.